Xerador de prezos da construción.

Xerador de Prezos.

España

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Enxeñería e Construción

En castellano

En català

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Em português

En français

Obra nova » Rehabilitación
Tipo de obra
0 Actuacións previas
D Demolicións
A Acondicionamento do terreo
C Cimentacións
E Estructuras
F Fachadas
P Particións
I Instalacións
IL Infraestructura de telecomunicacións
IA Audiovisuais
IC Calefacción, climatización y A.Q.S.
ICA Auga quente
ICH Chemineas, fogares, cociñas, cassettes insertables e estufas
ICM Emisores eléctricos para calefacción
ICD Combustible líquido
ICC Caldeiras a gasóleo
ICG Caldeiras a gas
ICI Caldeiras eléctricas
ICQ Caldeiras de biomasa
ICJ Caldeiras a carbón ou leña
ICO Sistemas de evacuación dos produtos da combustión
ICS Sistemas de conducción de auga
ICE Emisores por auga para climatización
ICB Captación solar
ICX Dispositivos de control centralizado
ICR Sistemas de conducción de aire
ICV Unidades centralizadas de climatización
ICK Unidades centralizadas de climatización a gas
ICF Unidades non autónomas para climatización
ICT Unidades de tratamento de aire (climatizadoras)
ICN Unidades autónomas de climatización
ICW Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
ICY Sistema VRV (Daikin)
ICZ Sistema Airzone
ICU Geotermia
IE Eléctricas
IF Fontanería
IG Gas
II Iluminación
IO Contra incendios
IP Protección fronte ó raio
IS Salubridade
IT Transporte
ID Seguridade
N Illamentos e impermeabilizacións
Q Cubertas
R Revestimentos
S Sinalización e equipamiento
U Urbanización interior da parcela
G Xestión de residuos
X Control de calidade e ensaios
Y Seguridade e saúde
 

Xerador de prezos da construción.

       
   
 

I

INSTALACIÓNS

           
       
 

IC

INSTALACIÓNS

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.Q.S.

               

Pechar Pechar
España En castellano
Cataluña En català
Argentina Precio en Argentina
Mexico Precio en Mexico
Colombia Precio en Colombia
Ecuador Precio en Ecuador
Peru Precio en Perú
Pechar Pechar
Portugal Preço em Portugal
Brazil Preço em Brazil
Angola Preço em Angola
Caboverde Preço em Cabo Verde
Mozambique Preço em Moçambique
Pechar Pechar
Francia Prix en France
Marruecos Prix en Maroc
Argelia Prix en Algérie